Bookmark this webpage

Máy cắt mp4

Cắt video mp4 của bạn trực tuyến

Upload File
googledrive dropbox
or
drag and drop here
Cancel

Are you sure you want to cancel processing?
you will lose your progress

Yes
No
trust.svg
Thanks for your patience
Download

Trim

Crop

Rotate

Resolution

Flip

Reset

Cancel

00:00:00
00:00:00
The video is not edited yet
Left
Right
: :
to
: :
Original
1:1
16:9
9:16
4:3
3:4
Original
1080p
720p
480p
360p
240p
Original
0.25x
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
1.75x
2x
Flip X
Flip Y
Save

Cancel editing?

Đơn giản để sử dụng
Đơn giản để sử dụng

Quá trình chỉnh sửa video của chúng tôi thanh lịch và đơn giản

Kết quả chính xác
Kết quả chính xác

Kết quả là chính xác và do đó hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dùng

Nền tảng chéo
Nền tảng chéo

Bạn có thể sử dụng ứng dụng này từ bây giờ trên bất kỳ hệ điều hành nào, như Windows/Mac/Linux/Android/iPhone.

An toàn và đáng tin cậy
An toàn và đáng tin cậy

Không có máy chủ tham gia và do đó video của bạn được an toàn

Nhanh chóng và hiệu quả
Nhanh chóng và hiệu quả

Chỉnh sửa video thực sự nhanh chóng và bạn có thể hoàn thành công việc của mình trong thời gian ngắn

Không có tệp nào được tải lên
Không có tệp nào được tải lên

Các ứng dụng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt của bạn mà không invlolving bất kỳ máy chủ. Do đó dữ liệu của bạn là an toàn

how to image

Làm thế nào để cắt mp4 của bạn

  1. Chọn tệp video của bạn hoặc Nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn Dropbox/Google Drive
  2. Chờ đợi kiên nhẫn cho đến khi video được tải
  3. Đặt khung hoặc đường thời gian sẽ được cắt từ video
  4. Nhấp vào lưu để tải video của bạn
  5. Hurray! Thưởng thức các dịch vụ của chúng tôi
×
Share on social media to continue using this website
rating-img
Rate this tool
4.00/5   7 votes