altvalue

Máy cắt mp4

Cắt video mp4 của bạn trực tuyến

Cancel

Are you sure you want to cancel processing?
you will lose your progress

Yes
No
trust.svg
Thanks for your patience
Download

Trim

Crop

Rotate

Resolution

Flip

Reset

Cancel

00:00:00
00:00:00
The video is not edited yet
Left
Right
: :
to
: :
Original
1:1
16:9
9:16
4:3
3:4
Original
1080p
720p
480p
360p
240p
Original
0.25x
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
1.75x
2x
Flip X
Flip Y

Compression Setings

23

Save

Cancel editing?

Đơn giản để sử dụng
Đơn giản để sử dụng
Quá trình chỉnh sửa video của chúng tôi thanh lịch và đơn giản
Kết quả chính xác
Kết quả chính xác
Kết quả là chính xác và do đó hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dùng
Nền tảng chéo
Nền tảng chéo
Bạn có thể sử dụng ứng dụng này từ bây giờ trên bất kỳ hệ điều hành nào, như Windows/Mac/Linux/Android/iPhone.
An toàn và đáng tin cậy
An toàn và đáng tin cậy
Không có máy chủ tham gia và do đó video của bạn được an toàn
Nhanh chóng và hiệu quả
Nhanh chóng và hiệu quả
Chỉnh sửa video thực sự nhanh chóng và bạn có thể hoàn thành công việc của mình trong thời gian ngắn
Không có tệp nào được tải lên
Không có tệp nào được tải lên
Các ứng dụng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt của bạn mà không invlolving bất kỳ máy chủ. Do đó dữ liệu của bạn là an toàn
how to image

Làm thế nào để cắt mp4 của bạn

  1. 1.Chọn tệp video của bạn hoặc Nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn Dropbox/Google Drive
  2. 2.Chờ đợi kiên nhẫn cho đến khi video được tải
  3. 3.Đặt khung hoặc đường thời gian sẽ được cắt từ video
  4. 4.Nhấp vào lưu để tải video của bạn
  5. 5.Hurray! Thưởng thức các dịch vụ của chúng tôi
Bookmark this webpage
rating-img
Rate this tool
4.20/5   5 votes

Our USPs

Security 100% (No files are sent to server for processing)
File size limits None (No limit on size of files)
Usage limits None (Process as many files as you want)
Price Free
User Information Captured None (We do not request for user information such as email / phone number)
Ads None (We provide complete ad free experience)